Tuesday, January 22, 2008

Hokkien Song

this song is written for that young one out there ... Siao ay, sometimes it isn't so bad to lose out in certain things ...


http://www.youtube.com/watch?v=l1RtUrmzh-I OR http://www.youtube.com/popgangsterYET


我也會怕
詞曲: 葉敦鴻

Verse 1:
沒人能知道我心痛
Bo lang ay zai yah wah sim tiah

對你我是真的感謝
Dui li wah si jim jiah gum siah

你說的道理我全都在聽
Li gong ay tou li wah long wu leh tiah

不好意思 我沒有辦法做足夠
Pai she wah bo ban huat zou gao

Verse 2 :
希望你不要對我灰心
He mang li mai dui wah qim xim

暫時給我時間喘氣
Jiam si ho wah tiam siah chuan kui

問題都是自己看不開
Boon dui long si ga ki kua bui kui

你不要為我擔心
Li mai wei wah dam xim

為我傷心
Wei wah siong sim

Chorus:
我也會怕
Wah mah ay kia

我也會怕你離開我
Wah mah ay kia li li kui wah

你是我一人一生最愛我的人
Li si wah jit lang jit si zhui ai wo de ren

No comments: